lördag, maj 27, 2017

Socialdemokratisk surdeg

Debatten om kyrkopolitik blossade upp på nytt när Burell (S) och Murray (FK) debatterade, se förr bloggen. Förmodligen därför att det under senare tid blivit avslöjats alltmer att socialdemokratisk partipolitik ligger bakom deras engagemang i Svenska kyrkan. Här har hela tiden funnits en dold agenda. Eller så har det funnits en ovilja från övriga partigrupper att tala om det därför att de själva suttit i samma båt.

Nu hör jag emellanåt att också Frimodig kyrka inklusive mig själv också sitter i samma båt eftersom vi är med i systemet. Vi sitter i denna båt vare sig vi vill eller inte. Nej, det tycker jag verkligen inte. Frimodig kyrka är med med ett helt annat syfte, nämligen för att motarbeta systemet. Jag ska gärna skriva mer om det framöver eftersom vi den 17 september ska förrätta kyrkoval, men nu är det något annat jag vill ta upp.

Det gäller liknelsen i Matt 13:33. Den lyder i sin helhet:

Himmelriket är som en surdeg, som en kvinna tar och blandar 
in i tre mått mjöl, tills alltsammans blir syrat.

I kapitel 13 återges 7 liknelser om himmelriket. Tillsammans speglar de sju olika nyanser av vad himmelriket är i denna världen. De går knappast att göra några längre utläggningar av dem separat. De hör i hop och bara tillsammans reflekterar de något av himmelriket i världen. Liknelsen om surdegen förstås vanligtvis som att riket till sist kommer att genomsyra världen. Men Hugo Odeberg hade en annan förståelse.

Ordet surdegen, det finns tre olika ord för surdeg, förekommer enligt Illustrerat Bibellexicon 19 gånger i Bibeln och varje gång står ordet för negativt inflytande. Vi vet att judarna inför påsken skulle rensa bort all gammal surdeg, 2 Mos 12:15. Paulus använder just denna bild i 1 Kor 5:6 om att vi ska göra oss av med synden. Vi kan inte hålla högtid med gammal surdeg. Jesus varnar oss för fariseernas och saddukeernas surdeg. Det är deras falska lära. Han varnar sina lärjungar för de läror som förstör det rena budskap han förkunnar, Matt 16:6, 11 och 12.

Hugo Odeberg menade att ordet surdeg måste förstås på samma sätt i liknelsen. Himmelriket i den här världen hotas av falska läror. Jesus talar om detsamma i liknelsen om vetet och ogräset. Paulus skriver om hur människorna i den yttersta tiden ska fara vilse ... En kollega till mig hävdade att 

detta sker genom att kyrkoorganisationen korrumperas!

Det socialdemokratiska sättet att genomsyra Svenska kyrkan är en illustration av denna tolkning. Om tolkningen den rätta? Jag håller den inte för otrolig. Och även om detta inte skulle vara Jesu avsikt vilket vore märkligt med tanke på bilden av en surdeg är tolkningen ändå rätt. För det är just vad som sker genom socialdemokraternas agerande. Deras surdeg genomsyrar Svenska kyrkan. Följaktligen är det rätt att försöka rensa ut den gamla surdegen så långt det är möjligt. Eller för att använda en annan bild, bilden av saltet.

Min önskan är att Frimodig kyrka och även andra grupper kan som saltet fördröja förruttnelseprocessen bara genom sin närvaro och sitt engagemang, För mig känns det närmast som en förpliktelse. Och kanske, säger kanske, vill Gud när han hör våra böner låta det ske. Kanske ska Svenska kyrkan på nytt få fira påsk utan gammal surdeg.

1 kommentar:

Anonym sa...

Enda lösningen att bli av med surdegen är att upphäva lagen om Svenska kyrkan och endast ha val till lokalförsamlingen där frivilliga som brinner för att förvalta och utveckla kyrkan är med. Och som ger åt kejsaren vad som tillhör honom, åt Gud vad som tillhör Gud.

Jonas M